Ceník

Plošina Avia

Cena: 385,- Kč / hod
Doprava: 15,- Kč / km

Avia kontejnerová

Vykládání a nakládání: 65,- Kč / za každých započatých 15 min
Doprava: 18,- Kč / km

Trasování

Trasování poruch kabelů NN: 850,- Kč za každou načatou poruchu
Trasování sítí: 740,- Kč / hod
Doprava: 8,- Kč / km

Bagr

JCB 1,6 tuny: 450,- Kč / hod
Doprava: 8.5,- Kč / km
JCB 3,5 tuny: 550,- Kč / hod
Doprava Avia kontejner: 18,- Kč / km

Ostatní

Elektromontážní práce: cena dohodou/nabídka