Trasování

Zabýváme se trasováním kabelů – telekomunikačních i elektrických. Trasování vodovodního řádu a přípojek. Trasování plynových přípojek.Zjištění hloubky uloženého vedení.Vyhledání místa poruchy kabelu.

Trasování provádíme pomocí radiolokátorů britské značky Radiodetection.

Cena trasování: 740,- Kč/h + dopravné

Jsme smluvními partnery telekomunikační firmy Telefónica O2 Czech Republic.